About Us Kultura

Dejavnosti ob praznovanjih Azadi Ka Amrit Mahotsav: Pisanje domoljubnih pesmi in uspavank ter ustvarjanje svetih vzorcev rangoli

Objavljeno na: November 16, 2021 | Nazaj | Natisni

Pod vodstvom predsednika vlade Narendre Modija je v vzponu Nova Indija, ponosna na številne dose?ke svojega naroda in njegove neizmerne raznolikosti. Smo vedno bolj ozaveš?eni, pa tudi ponosni na zgodovinske znamenitosti in današnje dose?ke. Predsednik vlade Narendra Modi je poudaril, da »naj bo veliko praznovanje Amrit Mahotsav obarvano z umetnostjo, kulturo, pesmijo in glasbo«, govoril pa je tudi o naslednjih treh dejavnostih:

  1. Pisanje domoljubnih pesmi: V ?asu po osamosvojitvi indijskega naroda je ve? pesmi, balad in himn, napisanih v številnih nare?jih in jezikih našega raznolikega naroda ter poudarjenih z glasbo in zvokom edinstvenih inštrumentov iz razli?nih regij dr?ave, Indijce med seboj zdru?evalo.
  2. Pisanje uspavank: Na nate?aju sprejemamo lorije (uspavanke) z domoljubno tematiko ali pesmi oz. karkoli, kar lahko mame doma zlahka recitirajo svojim majhnim otrokom. Loriji (uspavanke) naj se nanašajo na sodobno Indijo, vizijo Indije 21. stoletja in njenih sanj.
  3. Ustvarjanje svetih vzorcev rangoli: V številnih razli?icah rangolijev, ki jih najdemo na vhodih v indijske domove in ob vsaki ustrezni prilo?nosti za praznovanje, je mogo?e najti brez?asen in zelo pomemben del naše ?ivahne kulture. ?e stoletja pri nas obstaja tradicija, da z rangolijem barvno popestrimo festivale. Rangoli pooseblja pestrost naše dr?ave, saj v razli?nih dr?avah nosi razli?no ime, uprizarja pa tudi razli?ne teme.

Naslednje nate?aje bo Ministrstvo za kulturo priredilo v skladu s tem. Podrobne smernice za sodelovanje so na voljo na spletnih straneh 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' na: https://amritmahotsav.nic.in.

#Indija #AzadiKaAmritMahotsav #UnityInCreativity