About Us OCI shema

Upravičenci

Tuji državljan, ki - (i) je bil državljan Indije 26. januarja 1950 ali kadar koli po tem datumu; - (ii) ki je bil upravičen do indijskega državljanstva 26. januarja 1950; - (iii) ki pripada ozemlju, ki je postal del Indije po 15. avgustu 1947; - (iv) ki je otrok ali vnuk oziroma pravnuk upravičencev iz točk i-iii; - (vi) ki je mladoleten otrok, vsaj eden od njegovih staršev pa je državljan Indije – je upravičen do registracije kot imetnik izkaznice OCI.  Poleg tega so do izdaje izkaznice OCI upravičeni tudi zakonci indijskega državljana, ki so tuji državljani,  ali zakonci imetnika kartice OCI, ki so tuji državljani, v kolikor je njihov zakon registriran in brez prekinitev traja že vsaj dve leti v času oddaje vloge. Vendar pa nihče, ki je bil državljan Pakistana, Bangladeša ali druge države, ki jo Centralna vlada omenja v Uradnem listu, oziroma so bili državljani teh držav njegovi starši ali stari starši, ni upravičen do izdaje izkaznice OCI. 

Prednosti OCI

• Večnamenski doživljenjski vizum za obisk Indije z večkratnim vstopom

• Izvzetje obvezne registracije na (lokalnem) uradu za registracijo tujih državljanov (Foreigners (Regional) Registration officer) ne glede na dolžino bivanja v Indiji.

• Obravnava enaka obravnavi indijskih državljanov s stalnim prebivališÄem v Indiji na področju gospodarstva, financ in izobraževanja z izjemo pridobitve kmetijskih oz. plantažnih zemljišÄ. 

Vsak registriran imetnik kartice OCI prejme potrdilo o registraciji, ki se natisne kot indijski potni list, le da je druge barve, v potni list tuje države te osebe pa se nalepi vizum OCI. Ta dva dokumenta bosta opremljena s fotografijo posameznika in z vsemu potrebnimi varnostnimi standardi.

Postopek registracije OCI 

Vlogo za registracijo OCI je treba izpolniti prek spleta na spletni strani https://passport.gov.in/oci . Ko prosilec obrazec izpolni, ga shrani in natisne. Natisnjen obrazec je označen z referenčno številko. Ta natisnjen obrazec skupaj z ustreznimi dokumenti in gotovino za plačilo se odda na Veleposlaništvu Indije v Ljubljani ob delavnikih med 10. in 12. Izdaja izkaznic OCI po navadi traja 5 do 6 tednov od datuma oddaje vloge. 

Cenik OCI 

Nova vloga za izkaznico OCI – Eur 257.00

Izkaznica OCI kot nadomestilo za izkaznico PIO – BREZPLAÄŒNO, strošek obdelave vloge ICWF Eur 4,00.

Razne storitve OCI - Eur 27,00

Duplikat izkaznice OCI v primeru izgube oz. poškodbe – Eur 93,00

Opomba: Zgornje cene vključujejo strošek obdelave vloge pri ICWF  v višini Eur 4,00 

Možno je le gotovinsko plačilo v evrih na Konzularnem oddelku Veleposlaništva Indije. Kreditnih in drugih plačilnih kartic ne sprejemamo. Veleposlaništvo ne odgovarja za morebitno izgubo denarja, poslanega po pošti. 

Zamenjava izkaznic PIO za izkaznice OCI

Po združitvi sheme PIO (za državljane indijskega porekla) in sheme OCI (za čezmorske državljane Indije) vse imetnike izkaznic PIO svetujemo, naj pridobijo izkaznice OCI. Rok za oddajo vloge za zamenjavo izkaznic PIO za izkaznice OCI je bil podaljšan do 31. 12. 2022.  Ta rok velja le za spletno oddajo vlog s strani prosilcev. Nekdanji imetniki izkaznic PIO, ki so bile 9. 1. 2015 še veljavne, morajo skupaj z vlogo naložiti še naslednje dokumente:

(a) Kopija veljavnega potnega lista 

(b) Kopija prve in zadnje strani izkaznice PIO

Zamenjava izkaznic PIO za izkaznice OCI je brezplačna. Izkaznico izda diplomatko oz. konzularno predstavništvo ali urad za tujce FRRO, ki je pristojen za prosilčev kraj bivanja.  Prosilec diplomatskemu oz. konzularnemu predstavništvu ali uradu za tujce, pri katerem je zaprosil za izdajo izkaznice OCI preda izkaznico PIO. 

Opozorilo za imetnike izkaznic PIO

Mednarodna organizacija civilnega letalstva od oktobra 2018 sprejema le strojno berljive potovalne dokumente. Prej obstojece izkaznice PIO, ki so rocno izpisane, so zato postale neveljavne, tako so imetniki rocno izpisanih izkaznic PIO te morali zamenjati za strojno berljive izkaznice OCI pred 31 december 2022.