About Us Informacije o standardnih vizumih

Od 1. februarja 2024 naprej morate slovenski rezidenti, ki želite pridobiti potni list/vizum oz. opraviti konzularno storitev na Veleposlaništvu Indije v Ljubljani, nakazati natančen znesek predpisanih pristojbin [pristojbina + strošek ICWF] na bančni račun Veleposlaništva Indije v Ljubljani. Vlagatelj vloge mora za vsako vrsto storitve posebej nakazati pristojbino/izvesti bančno nakazilo. Veleposlaništvo NE sprejema plačil s kreditnimi/debetnimi karticami z osebnimi čeki ali v gotovini. Bančni podatki so navedeni na zavihku Consular - Bank Details of Embassy of India - Ljubljana.

Prosilci za indijski vizum naj pozorno izpolnijo spletno vlogo za vizum (https://indianvisaonline.gov.in/). Ko izpolnjujete spletni obrazec, pri polju  »Mission« izberite možnost: »SLOVENIA:LJUBLJANA« in ustrezno izpolnite datum, pri čemer uporabite »/« in ne ».«. Za vlogo za standardne vizume ali potne liste skenirajte svojo fotografijo na belem ozadju in jo naložite po navodilih, ki jih najdete https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html.

Prosilci za vizum nato natisnjeno vlogo s priloženimi ustreznimi dokumenti oddajo na Veleposlaništvu Indije. Vloge za standardne vizume sprejemamo izključno ob sredah in petkih med 10. in 12. uro. Pred nedavnim smo uvedli biometrične prstne odtise, zato morajo vsi prosilci za vizum vlogo oddati osebno. Opozarjamo vas tudi, da plačilo z bančnimi karticami (VISA, MASTER CARD ipd.) ni mogoče. Plačilo vizuma je mogoče le v gotovini (v evrih) na veleposlaništvu, ki za izdan vizum izda račun. Obravnava vloge za vizum navadno traja en teden.

Status vize lahko spremljate na https://indianvisaonline.gov.in/visa/StatusEnquiry. Prosilci lahko prevzamejo obravnavane vizume po tem, ko so preverili njihov status, ob sredah in petkih med 14. in 15. uro na konzularnem oddelku veleposlaništva. Prosimo vas, da pozorno preberete spodnja navodila za pridobitev standardnega vizuma.

 

  • Predložitev vlog in plačila za vizumske storitve prek pošte niso mogoča. Veleposlaništvo ne odgovarja za morebitno izgubo denarja ali vrnjeno pošiljko. Nepopolne vloge bodo zavrnjene.
    • Vizumi so veljavni od datuma izdaje. Vizuma z začetkom veljavnosti na dan potovanja ni mogoče izdati. V kolikor vizum poteče pred začetkom potovanja ali med potovanjem, veleposlaništvo za to ne odgovarja. Pred prevzemom potnega lista prosilce naprošamo, naj preverijo ime in številko potnega lista.

 

Vrste vizumov

Glede na namen obiska Indije so na voljo naslednje vrste vizumov:

 

Turistični vizumi

Tisti, ki se v Indijo odpravljajo kot turisti ali pa želijo obiskati prijatelje ali sorodnike, po navadi zaprosijo za turistični vizum. Turističnega vizuma ni mogoče uporabiti za noben drug namen, kot npr. obisk poslovne narave, izobraževanje, raziskovanje, novinarstvo, socialno delo itd. Turističnega vizuma ni mogoče podaljšati ali kako drugače spremeniti.

Poslovni vizum

Poslovni vizum lahko pridobijo tuji državljani, ki želijo Indijo obiskati z namenom, da bi v Indiji ustanovili podjetje oz. raziskali, kakšne so možnosti ustanovitve podjetja v Indiji, ali pa želijo trgovati z industrijskimi ali komercialnimi produkti oziroma trajnim potrošniškim blagom. 

Zaposlitveni vizum

Zaposlitveni vizum lahko pridobijo tuji državljani, ki se želijo zaposliti v Indiji. Poleg vizuma, ki je veljaven 180 dni ali več, je obvezna registracija na uradu za tujce FRRO oz. FRO v 14 dneh po prihodu.

Konferenčni vizum

Konferenčni vizum lahko pridobijo tuji državljani, ki potujejo v Indijo izključno z namenom, da se tam udeležijo konference, seminarja ali delavnice. Konferenčna viza se izda za čas trajanja konference in potovanja.

Tranzitni vizum

Tranzitni vizum je namenjen potovanju prek Indije na kočni cilj. Oseba, ki potuje prek Indije, mora predložiti zadostne dokaze o svojem načrtu poti z veljavnimi vozovnicami za vožnjo na kočni cilj prek Indije. Tranzitni vizum za enojni oziroma dvojni vstop, ki je veljaven največ 15 dni, lahko pridobijo prosilci, ki potujejo prek Indije. Najdaljši dovoljen čas prebivanja v Indiji (vsakič) med tranzitom  je 3 dni. Za bivanje, daljše od 3 dni, je treba pridobiti ustrezni vizum.

Študentski vizum

Študentski vizum lahko pridobijo tuji državljani, ki obiščejo Indijo izključno z namenom celovitega rednega akademskega študija na priznanih institucijah v Indiji. Vizum je veljaven za obdobje študija, kot to odobrijo izobraževalne inštitucije v Indiji, oziroma največ za 5 let. V 14 dneh po prihodu v Indijo je obvezna registracija na ustreznem uradu za tujce FRRO oz. FRO, če je obdobje bivanja v Indiji dalje od 180 dni.

Zdravstveni vizum

Zdravstveni vizum se izdaja za medicinsko zdravljenje za trajanje zdravljenja oz. za največ eno leto z možnostjo trojnega vstopa. V 14 dneh po prihodu je obvezna registracija na ustreznem uradu za tujce FRRO.

Vizum za zdravstveno spremstvo

Vizum za zdravstveno spremstvo je namenjen tistim, ki spremljajo pacienta. Vizum se izda za trajanje zdravljenja oz. za največ eno leto z možnostjo trojnega vstopa. Enega pacienta lahko spremljata največ dve osebi. V 14 dneh po prihodu je obvezna registracija na ustreznem uradu za tujce FRRO.

Raziskovalni vizum

Raziskovalni vizum je namenjen znanstvenikom in strokovnim raziskovalcem. Vizum se izda šele po prejemu ustreznih dokazil pristojne ustanove.

Vizum za novinarje

Vizum za novinarje je namenjen novinarjem in fotografom, predstavnikom radijskih ali televizijskih hiš in podobnim profilom ljudi, ki so dejavni na področju informiranja, kot so npr. turistični novinarji in fotografi, televizijski producenti, oglaševalci in tisti, ki pišejo o modi, običajih, športu. Vizum se izda za obdobje treh mesecev (enkraten vstop) ob predložitvi ustreznega dokazila (dokazilo o zaposlitvi ali izvirnik pisma priznane medijske hiše ali agencije, za katero delajo, oziroma inštitucije, ki jih je napotila v Indijo) za obisk Indije s katerim koli razlogom, ki ni snemanje filma. Tujim novinarjem, ki prihajajo v Indijo zaradi daljših projektov, ki potekajo v Indiji, se priporoča, da izpolnijo spletni obrazec (http://pibaccreditation.nic.in/ in v kategoriji »New users« (Novi uporabniki) izberejo  možnost – »I am applying through Indian Mission abroad« (Prijavljam se prek diplomatskega predstavništva Republike Indije v tujini) za izdajo kartice PIB sočasno z vlogo za novinarski vizum. Tujci potrebujejo vnaprejšnje dovoljenje za snemanje filmov v Indiji, tako dokumentarnih kot ostalih. Vlogo za dovoljenje za snemanje se uredi na veleposlaništvu.


Vizum za pripravnike

Vizum za pripravnike se izda tujim državljanom, ki nameravajo opravljati pripravništvo v indijskih podjetjih, izobraževalnih ustanovah in nevladnih organizacijah. Veljavnost vizuma je omejena na trajanje pripravništva oz. največ eno leto. Pripravnik bo vizum lahko prejel takoj po zaključku dodiplomskega ali podiplomskega študija, med zaključkom študija in začetkom  pripravništva pa ne sme miniti več kot eno leto. Za tuje državljane, ki pridobijo vizum za pripravnike, njihovo bivanje v Indiji pa presega 180 dni, je obvezna registracija na  ustreznem uradu za tujce FRRO oz. FRO v 14 dneh po prihodu. Podjetje oz. ustanova, ki nudi pripravništvo, se zaveže, da bodo zagotovili odhod tujega državljana iz države po zaključenem pripravništvu.

Filmski vizum

Vizum te kategorije velja za tuje državljane, ki nameravajo odpotovati v Indijo zaradi snemanja celovečernega filma, televizijske/spletne komercialne oddaje/serije in televizijske/spletne resničnostne oddaje/serije. Dovoljenje za snemanje teh kategorij produkcije izda indijsko Ministrstvo za informiranje in radiodifuzijo (MoI&B). Predloge sprejema in obdeluje Urad za spodbujanje filma (Film Facilitation Office - FFO). Vlogo je treba vložiti prek spleta na spletni strani www.ffo.gov.in. Podrobna navodila po korakih so na voljo na spletni strani.

Za kakršno koli pomoč v zvezi s tem pišite na ffo@nfdcindia.com, Film Facilitation Office, National Film Development Corporation, 4th Floor, Soochna Bhawan, Phase 1, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003 Tel. št.: +91 11 24367338.

Ko Ministrstvo za notranje zadeve in varnost izda dovoljenje za snemanje, morajo igralci in člani ekipe odobrenega projekta vložiti spletno vlogo za filmski vizum na spletnem mestu: www.indianvisaonline.gov.in in natisnjeno vlogo skupaj z vsemi potrebnimi dokumenti predložiti veleposlaništvu.

Registracija pri uradnikih za registracijo tujcev (FRRO) / uradnikih za registracijo tujcev (FRO) ne bo potrebna, če bivanje med vsakim obiskom ne bo trajalo več kot 6 mesecev. Če skupno bivanje v Indiji na podlagi filmskega vizuma presega 6 mesecev v koledarskem letu, se mora tujec registrirati pri zadevnem FRRO/FRO.

Podrobnejše informacije so na angleški strani veleposlaništva o rednih vizumih.

Vstopni vizum

Vzdrževani družinski člani študentov ali raziskovalcev, člani športnih reprezentanc, znanstvenih ali alpinističnih odprav ipd. ter osebe indijskega porekla lahko zaprosijo za vstopni vizum, ki se izdaja glede na naravo obiska, presoja pa se vsak primer individualno. Za bivanje, daljše od 180 dni, je obvezna registracija v 14 dneh po prihodu.

Vizum za državljane drugih držav

Državljani drugih držav (ne-slovenski državljani) načeloma zaprosijo za vizum na veleposlaništvu Indije v državi, kjer imajo urejeno stalno prebivališče. V izjemnih primerih lahko vizum izda Veleposlaništvo Indije v Ljubljani. V takih primerih se vizum izda po tem, ko veleposlaništvo prejme odobritev z veleposlaništva Indije iz države, v kateri ima prosilec stalno prebivališče. Cena vizuma je odvisna od državljanstva, vrste in trajanja vizuma.

Prenos vizuma, ki je veljaven daljše obdobje

Za prenos vizuma iz starega potnega lista v nov potni list morajo prosilci predložiti stari potni list z veljavno indijsko vizo in novi potni list. Vizum mora biti na dan, ko se zaprosi za prenos, veljaven vsaj še 30 dni.