About Us Konzularne storitve v zvezi z vizumi na uradih za tujce FRRO in FRO

Konzularne storitve v zvezi z vizumi na uradih za tujce FRRO in FRO

i.          Registracija

                   (ii) Podaljšanje veljavnosti vizuma

ii.          Ponovna registracija

iii.         Sprememba vizuma

iv.         Sprememba števila vstopov (iz enkratnega v večkratnega)

v.          Dovoljenje za izhod

vi.         Sprememba naslova

vii.        Zamenjava potnega lista (le v primeru izgube)

viii.       Dovoljenje za dostop do zaščitenega območja oz. območja z omejenim gibanjem

ix.         Vizum za vrnitev/Dodaten vstop/Potrdilo o odsotnosti zadržkov za vrnitev v Indijo NORI (No Objection to Return to India) za državljane Pakistana in Bangladeša, ki prebivajo v Indiji na osnovi dolgoročnih vizumov (LTV), pa tudi Tibetancev, ki prebivajo v Indiji na osnovi osebnega dokumenta "Identity Certificate".

x.          Dodatni kraji, sprememba načina potovanja, sprememba izhodnega pristanišča ipd. (za državljane Pakistana)

xi.          Druge storitve (vključno z registracijo, izdajo vizuma ali dovoljenja za izhod iz države za otroka, ki je bil rojen v Indiji, izdajo vizuma tistim, ki so v zameno za indijski potni list pridobili potni list druge države, registracija za begunce itd.)