About Us Informacijski center AYUSH

 

Zdravilski sistemi AYUSH (ajurveda, joga in naturopatija, unani, siddha, homeopatija) se na indijski podcelini uporabljajo že več tisoč let in slovijo po svoji učinkovitosti in varnosti. Vlada Republike Indije je ozaveščanje o koristnih učinkih sistemov AYUSH po vsem svetu določila za eno svojih prednostnih nalog. V prostorih Veleposlaništva Republike Indije v Ljubljani je ustanovila Informacijski center AYUSH, ki zagotavlja verodostojne informacije o zdravilskih sistemih AYUSH. Tudi v mnogih razvitih državah z visokim življenjskih standardom narašča trend uporabe tradicionalne in komplementarne medicine kot dopolnitev uradno priznani alopatski medicini, pravi potencial zdravilskih sistemov pa še zdaleč ni izčrpan. Danes se svet sooča z raznolikim naborom zdravstvenih težav. Mlade pestijo težko obvladljive bolezni, ki izhajajo iz nezdravega življenjskega sloga, starejše pa geriatrične bolezni. Za učinkovito obvladovanje kroničnih in akutnih zdravstvenih težav, izboljšanje zdravstvenega stanja, preventivo ter celostno obravnavo nalezljivih in nenalezljivih bolezni so lahko tradicionalni zdravilski sistemi, kot so ajurveda, joga in homeopatija,ustrezna alternativa. 

 
AJURVEDA
Ta sistem tradicionalne medicine izhaja iz indijskih ved, starodavnih svetih spisov iz leta 5000 pr. n. št. Ajurveda, imenovana tudi veda o življenju, spodbuja holističen pristop k zdravju in bolezni ter pokriva štiri aspekte človeka: dušo, um, čustva in telo. Ajurvedska zdravila na podlagi petih elementov za dosego cilja popolnega zdravja ter fizičnega, mentalnega in duševnega dobrega počutja delujejo v skladu s konceptom treh doš. Pita predstavlja koncept gibanja (voda in ogenj), Vata je princip spreminjanja in pretvarjanja (zrak in eter), Kapha pa je princip kohezije (zemlja in voda). Doše oblikujejo in gradijo človeka ter so osnova njegovega karakterja in vedenjskih vzorcev. Naravno razmerje doš tako določa tip človeka. Z ohranjanjem tega razmerja ajurveda pomaga človeku vzdrževati njegovo zdravje na najvišji ravni. Pri tem upošteva genetiko, način življenja in prehodne spremembe, ki vplivajo na zdravje in počutje.
 
JOGA IN NATUROPATIJA
Joga je starodavna hindujska duhovna in telesna disciplina ter umetnost zdravega življenja, ki teži k harmoniji med umom in telesom. Pri jogi z dihalnimi vajami in telesnimi položaji ter mentalnim osredotočanjem dosežemo telesno in duševno uravnovešenost. Je močna in trdno zasidrana indijska življenjska tradicija, ki predstavlja pot k razsvetljenju.
 
Naturopatija je neinvaziven sistem naravnega zdravljenja. Ker temelji na človekovi lastni moči samozdravljenja, pri terapiji ne uporablja zdravil, ampak le naravne snovi. Ta način zdravljenja temelji na teorijah o vitalnosti, o zastajanju strupov v organizmu, o sposobnosti telesa, da se samo segreva, ter na načelih zdravega življenja. Telo je po naravi v ravnovesju in naturopatija stremi k temu, da telo v to stanje ravnovesja povrne z odpravljanjem posledic nezdravega življenja.
 
UNANI
Zdravilski sistem Unani temelji na Hipokratovi teoriji o štirih telesnih tekočinah. Tako predpostavlja obstoj štirih telesnih sokov – dam (kri), balgham (sluz), safra (rumeni žolč) in sauda (črni žolč) – ki z mešanjem oblikujejo edinstven temperament posameznika. Sistem opazuje vplive okolja in poskuša vzpostaviti prvotno telesno ravnotežje.
 
SIDDHA
Sistem Siddha je, prav tako kot ajuverda, princip alternativne medicine, razširjen predvsem v južni Indiji. V osnovi se od ajuverde razlikuje samo v obratnem vrstnem redu predominantnih doš v različnih življenjskih obdobjih. K razvoju sistema naj bi pripomoglo osemnajst svetniških učenjakov (oz. Siddh), princip zdravljenja pa je osnovan na uporabi mineralov in kovin.
 
HOMEOPATIJA
Homeopatija je sistem alternativne medicine, ki ga je uveljavil nemški zdravnik dr. Christian Fredrieck Samuel Hahnemann in je danes v Indiji izjemno razširjen. Ta oblika zdravilstva deluje po preprostem načelu similia similibus curentur – podobno se zdravi s podobnim. Na podlagi tega zakona o podobnosti bolnike zdravijo z izjemno razredčenimi zdravili. Tudi zdravljenje s homeopatijo stremi k vzpostavitvi notranjega ravnovesja.
 

DIGITALNA KNJIŽNICA

 

Podatki za stik z Informacijskim centrom AYUSH:

 

Telefon: 01-513 31 24, 01-513 31 19

e-pošta: cul.ljubljana@mea.gov.in

Pomembne povezave: