About Us Zahtevani dokumenti za pridobitev vizuma

Obvezni dokumenti za vse vrste vizumov: 

  • Natisnjena pravilno izpolnjena vloga za vizum s fotografijo, ki ste jo vložili prek spletne strani: https://indianvisaonline.gov.in/
  • Potni list, veljaven vsaj 6 mesecev z vsaj dvema praznima stranema. 
  • Dve novejši, identični sliki za dokumente na belem ozadju.
  • Povratna letalska vozovnica. 
  • Dokazilo o zadostnem finančnem stanju oz. bančni izpisek za preteklih šest mesecev. 
  • Kopijo veljavnega zdravstvenega zavarovanja.
  • Potrjena hotelska rezervacija oz. prenočišče v Indiji.
 

Dodatni dokumenti, zahtevani za posamezne kategorije vizumov 

Poslovni vizum
• Izvirnik podpisanega pisma slovenskega podjetja, v katerem je podrobno razložena narava poslovnega obiska in njegovo trajanje. 
• Dokaz o strokovnem znanju in izkušnjah na zadevnem poslovnem področju. 
• Podpisano vabilo indijskega podjetja, v katerem je podrobno opisan namen in trajanje poslovnega obiska, za katerega je potreben vizum.
 
 
Zaposlitveni vizum 
• Dokaz o zaposlitvi oz. pogodbi za delo s strani podjetja oz. organizacije v Indiji. 
• Pismo slovenskega podjetja, v katerem so podrobno navedene naloge, roki in pogoji ter podpisana pogodba z indijskim podjetjem. 
• Dokazilo o izobrazbi oz. znanju in izkušnjah na delovnem področju. 
 
 
Konferenčni vizum
• Potrditev dogodka s strani indijskih oblasti.
• Kopija podpisanega vabila na konferenco s strani organizatorjev v Indiji.
• Kopija pisma slovenske inštitucije, ki jo zastopate.
 
 
Tranzitni vizum
• Dokaz o nadaljnjem potovanju zunaj Indije – potrjena letalska vozovnica na nadaljevanje poti.
 
 
študentski vizum
• Sprejemno pismo priznane indijske izobraževalne ustanove, v katerem je navedeno trajanje študija. 
• Dokazilo o finančni podpori za kritje šolnine in prebivanja v Indiji. 
• Dovoljenje staršev za študij v tujini za prosilce mlajše od 18 let.
• Pisna odobritev in certifikat o ne-ugovoru (»No Objection Certificate«) Ministrstva za zdravje indijske vlade v primeru, da gre za študij na področju medicine oz. paramedicine.  
 
 
Zdravstveni vizum
• Podpisan in ožigosan ustrezen dopis zadevne priznane bolnišnice v Indiji. 
• Medicinski dokumenti z obrazložitvijo potrebe po medicinskem zdravljenju v Indiji. 
• Dokaz o zadostnem finančnem stanju za kritje zdravljenja in bivanja v Indiji.
 
Zdravstveni vizum za spremljevalca
• Pisna potrditev prosilca za zdravstveni vizum, da jo ta oseba spremlja kot zdravstveno spremstvo.
 
 
Raziskovalni vizum
• Dopis o temi raziskovanja, ki vsebuje podrobno navedene kraje, ki jih boste obiskali v okviru raziskovanja, prejšnje obiske itd. 
• Izvirnik sprejemnega pisma z univerze v Indiji Original (elektronska pošta ali fotokopije sprejemnega pisma niso ustrezni).
 
Vstopni vizum
• Prosilec mora predložiti ustrezne dokumente glede na namen, za katerega potrebuje vizum. 
 
Novinarski vizum
 
• Prijavni obrazec za snemanje dokumentarnega filma v Indiji skupaj s pisno izjavo v ustreznem formatu, ki ga pridobite od veleposlaništva ob prijavi. 
• Dovoljenje za snemanje na kraju zaščitenih spomenikov. 
• Seznam članov ekipe z njihovimi imeni, državljanstvom, datumom rojstva, številko potnega lista, krajem in datumom izdaje, rokom veljavnosti, poklicem, ki ga opravljajo itd. 
• Seznam filmske opreme z opisom in navedbo blagovne znamke. 
• Sinopsis predlaganega filmskega projekta. (4 izvodi). 
• Program snemanja po korakih oz. datumih. 
• Dopis producenta z natančno obrazložitvijo dejavnosti, ki se bo opravljala v Indiji. 
• Javno predvajanje: TV kanal, na katerem bo dokumentarni film (datum, ura, trajanje itd.) 
OPOZORILO: Prijavni obrazec, pisna izjava in priložene informacije s podpisom producenta predložite v 9 izvodih. Po prejemu dokumentacije na veleposlaništvu traja še vsaj 4-5 tednov, da veleposlaništvo zadevo pregleda in pridobi dovoljenje indijske vlade. 
 
Pripravniški vizum
• Pismo indijskega podjetja, izobraževalne ustanove ali nevladne organizacije, ki krije stroške praktičnega usposabljanja za tujega državljana s točno navedenim trajanjem usposabljanja. 
 
Snemalni vizum
Zahtevani dokumenti :
a. Prijavni obrazec z dvema barvnima fotografijama z belim ozadjem (5 cm x 5 cm).
b. Vizumska pristojbina
c. Potni list
d. Letalska vozovnica
e. Štirje izvodi podrobnega scenarija snemanja v primeru celovečernega filma in podrobne zasnove v primeru televizijske oddaje/serije, podatki o gostujoči filmski ekipi in lokaciji snemanja filma.
f. Pismo o nameri v zvezi s snemanjem filma v Indiji, v katerem so navedeni urnik produkcije ali datumi snemanja, podatki o igralcih in ekipi, ki prihajajo v Indijo zaradi snemanja/produkcije, izbrana lokacija, seznam snemalne opreme (če obstaja), ki se pripelje v državo, in druge pomembne podrobnosti. Ta dopis mora biti napisan v angleškem jeziku in vsebovati glavo podjetja.
f. Dopis s pooblastilom Ministrstva za informiranje in radiodifuzijo v Indiji.
 
 

Tehnične zahteve za fotografije, priložene prijavi

 • 2 novejši barvni fotografiji za dokumente (višine: 45mm  x  širina: 35mm ) na belem ozadju.
 • Fotografija mora biti ostra, jasna, kakovostna in brez senc. 
 • Natisnjena naj bo na običajen foto papir.
 • Oseba na fotografiji naj bo brez sončnih ali zatemnjenih očal ter naglavnih pokrival, saj obraza ne sme nič zakrivati. Oseba naj ima na fotografiji zaprta usta (brez nasmeška, mrščenja ali privzdignjenih obrvi) in gleda naravnost naprej. 
 • Fotografija naj ne bo starejša od 6 mesecev.