About Us Indijski sklad za blaginjo skupnosti (ICWF)

Ministrstvo za Indijce po svetu indijske vlade je ustanovilo Socialni sklad za Indijce po svetu (ICWF), s katerim upravljajo indijska diplomatska in konzularna predstavništva po vsem svetu vključno z Veleposlaništvom Indije v Ljubljani.
 
Socialni sklad za Indijce po svetu je namenjen reševanju najbolj perečih socialnih težav Indijcev v tujini, kot so: 
(i) Zagotavljanje nastanitve za indijske delavce v težavah, ki delajo v tujini kot služabniki oz. hišni pomočniki ter za druge nekvalificirane delavce; 
(ii) Zagotavljanje nujne medicinske pomoči za indijske delavce v tujini;
(iii) Zagotavljanje letalskega prevoza v domovino za indijske državljane v stiski; 
(iv) Kritje stroškov letalskega prevoza posmrtnih ostankov v Indijo oz. stroškov lokalnega pogreba ali upepelitve za v tujini preminule indijske državljane ipd.
 
Podatki za stik pooblaščenega uradnika za primere, za katere se lahko uporabi sredstva Socialnega sklada za Indijce po svetu:
 

Mr.Raj Kuar
FS/HOC
Email: hoc.ljubljana@mea.gov.in