About Us Cenik vizumov

(I) Vizumske pristojbine (konzularni dodatek v višini 3 EUR obračunan poleg spodaj navedenih pristojbin), veljavne z dnem 1. 4. 2023:

 

VRSTA VIZUMA/TRAJANJE/VSTOPI

Znesek v EUR

Stroški ICWF

(v EUR)

Pristojbina skupaj

TURISTIČNI VIZUM

 

 

Do 1 leta/enkratni ali večkratni vstop

93

4

97

Več kot 1 leto in do 5 let/večkratni vstop

184

4

188

POSLOVNI VIZUM

 

 

Do 1 leta/enkratni ali večkratni vstop

110

4

114

Več kot 1 leto in do 5 let/večkratni vstop

230

4

234

VSTOPNI VIZUM

 

 

Do 6 mesecev/enkratni ali večkratni vstop

74

4

78

Več kot 6 mesecev in do 1 leta/večkratni vstop

110

4

118

Več kot 1 leto in do 5 let/večkratni vstop

184

4

188

ZAPOSLITVENI VIZUM

 

 

Do 6 mesecev/enkratni ali večkratni vstop

110

4

114

Več kot 6 mesecev in do 1 leta/večkratni vstop

184

4

188

Več kot 1 leto in do 5 let/večkratni vstop

275

4

279

ŠTUDENTSKI VIZUM

 

 

Velja za čas trajanja šolanja ali 5 let,
kar je manj/večkratni vpis

74

4

78

ZDRAVSTVENI VIZUM IN VIZUM ZA ZDR. DELAVCA

 

 

Do 6 mesecev/enkratni ali večkratni vstop

74

4

78

Več kot 6 mesecev in do 1 leta/večkratni vstop

110

4

114

VIZUM ZA KONFERENCE/SEMINARJE

 

 

Do 6 mesecev/en (ali večkratni) vstop

74

4

78

NOVINARSKI VIZUM

 

 

Do 6 mesecev/en vstopa

74

4

78

MISIJONARSKI VIZUM

 

 

Do 6 mesecev/enkratni ali večkratni vstop

74

4

78

Več kot 6 mesecev in do 1 leta/večkratni vstop

110

4

114

Cenik pristojbin za vizume in preostale konzularne storitve v angleščini in slovenščini si lahko naložite spodaj.