About Us Cenik vizumov

Cenik vizumov

Prenovljeni cenik vizumov za slovenske državljane velja od 1. septembra 2017


št. Vrsta vizuma, trajanje in število vstopov Cena vizuma (v EUR)

1

TURISTIČNI VIZUM (T) 
leto, večkratni vstop


98

 

2

TURISTIČNI VIZUM (T)
let, večkratni vstop


193

3

POSLOVNI VIZUM (B)

let, večkratni vstop


241

4

POSLOVNI VIZUM (B)
1 leto, večkratni vstop


117

5

VSTOPNI VIZUMI (X)
do 6 mesecev, enkraten ali večkratni vstop
6 mesecev do 1 leto, večkratni vstop
1 do 5 let, večkratni vstop


79 
117 
193

 

6

ZAPOSLITVENI (E) & PROJEKTNI (P) VIZUM
do 6 mesecev, enkraten ali večkraten vstop
6 mesecev do 1 leto, večkraten vstop
1 do 5 let, večkraten vstop


117 
193 
288

 

7

ŠTUDENTSKI VIZUM (S)
trajanje študija oz. največ 5 let, večkraten vstop


79

8

ZDRAVSTVENI VIZUM (MED) & ZDRAVSTVENI VIZUM ZA SPREMLJEVALCA (MED X)
do 6 mesecev, enkraten ali večkraten vstop
6 mesecev do 1 leto, večkraten vstop79 
117

 

9

KONFERENČNI/SEMINARSKI VIZUM (C)
do 6 mesecev, enkraten (ali večkraten) vstop


79

10

NOVINARSKI VIZUM (J)
do 6 mesecev/enkraten (ali dvakraten) vstop


79

11

RAZISKOVALNI VIZUM (R)
do 6 mesecev, enkraten (ali večkraten)
6 mesecev do 1 leto, večkraten vstop
1 do 5 let, večkraten vstop


79 
117 
193

 

12

MISIJONARSKI VIZUM (MX)
do 6 mesecev, enkraten (ali večkraten) vstop
6 mesecev do 1 leto, večkraten vstop
1 do 5 let, večkraten vstop


79 
117 
193

 

13

ALPINISTIČNI VIZUM (MX)
do 6 mesecev, enkraten (ali večkraten) vstop
6 mesecev do 1 leto, večkraten vstop


79 
117

 

14

PRIPRAVNIŠKI VIZUM (I)
do 1 leto, večkraten vstop


79

15

SNEMALNI VIZUM (F)
do 1 leto, enkraten ali večkraten vstop


117

16

TRANZITNI VIZUM
do 15 dni, enkraten ali dvakraten vstop

 
22

 

 

  • Prenos vizuma:  Prenos vizuma iz starega v nov potni list stane € 8. 
  • Dovoljenje za dostop na zaščitena območja oz. območja z omejenim gibanjem: Za izdajo dovoljenja za dostop se zaračuna € 32. 
  • Cena vizuma za tuje državljane s stalnim bivališčem v Sloveniji je odvisna od državljanstva kandidata, vrste in trajanja zadevnega vizuma.
  • V vse zgornje cene je vključen strošek storitve ICWF € 3.
  • Prosimo vas, da s seboj prinesete točen znesek za plačilo v gotovini.